Team

  Jürg Zürcher

Directeur régional / direction

Jürg Zürcher
Directeur régional Grisons et Tessin
E-Mail regionalleitung.gr-ti@sunstar.ch
Tél. +41 (0)81 836 12 12
Fax +41 (0)81 836 12 15


  Adrian Lauber

Direction

Adrian Lauber
Directeur opérationnel et hôte
E-Mail direktion.davos@sunstar.ch
Tél. +41 (0)81 836 12 71
Fax +41 (0)81 836 12 15


  Annatina Koller

Assistante de direction

Annatina Koller
E-Mail assistent.davos@sunstar.ch
Tél. +41 (0)81 836 12 72
Fax +41 (0)81 836 12 15

  Marietta Zürcher

Sales

Marietta Zürcher
Support directeur régional / sales Davos
E-Mail zuercher.m.dv@sunstar.ch
Tél. +41 (0)81 836 11 85
Fax +41 (0)81 836 12 15

  Christiane Rockstroh

Service du personnel 

Christiane Rockstroh,
Directrice Administration/Ressources humaines
E-Mail administration.davos@sunstar.ch
Tél. +41 (0)81 836 11 77
Fax +41 (0)81 836 12 15  Samantha Fehr

Reservation 

Samantha Fehr
Reservation Manager
E-Mail reservation.davos@sunstar.ch
Tél. +41 (0)81 836 12 13
Fax +41 (0)81 836 12 15


  Oscar Cabezas

Réception

Oscar Cabezas
Front-Office Manager
E-Mail reception.davos@sunstar.ch
Tél. +41 (0)81 836 12 12
Fax +41 (0)81 836 12 15


  Kathrin Keidel

F&B

Kathrin Keidel
Responsable F&B / coordination des séminaires
E-Mail fb.davos@sunstar.ch
Tél. +41 (0)81 836 11 26
Fax +41 (0)81 836 12 15

  Kurt Raffeiner

Cuisine

Kurt Raffeiner, Chef de cuisine
E-Mail kueche.davos@sunstar.ch
Tél. +41 (0)81 836 12 16
Fax +41 (0)81 836 12 15


  Andreas Köhler

Service

Andreas Köhler, Chef de Service
E-Mail davos@sunstar.ch
Tél. +41 (0)81 836 12 17
Fax +41 (0)81 836 12 15


  Camilo Vivaldo

Bar

Camilo Vivaldo, Chef de Bar
E-Mail davos@sunstar.ch
Tél. +41 (0)81 836 11 21
Fax +41 (0)81 836 12 15


  Petra Müller

Entretien

Petra Müller, Gouvernante
E-Mail hsk.davos@sunstar.chTél. +41 (0)81 836 11 80
Fax +41 (0)81 836 12 15


  Karin Kozack

Espace bien-être

Karin Konzack, Directrice espace bien-être
E-Mail wellness.davos@sunstar.ch
Tél. +41 (0)81 836 10 10
Fax +41 (0)81 836 12 15

  Peter Bertsch

Technique

Peter Bertsch, Chef de technique
E-Mail technik.davos@sunstar.ch
Tél. +41 (0)81 836 12 12
Fax +41 (0)81 836 12 15